تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (اعلام نتایج)

لیست و آدرس صفحات دانشگاه های علوم پزشکی لیست و آدرس صفحات دانشگاه های علوم پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی ايرانشهر
www.irshums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گراش
www.gerums.ac.ir  مشاهده دانشگاه علوم پزشکی مراغه
www.mrgums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی آبادان
www.abadanums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی اسفراين
www.esfrums.ac.ir  مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
www.hn-bhn.ajums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی تربت جام
www.trjums.ac.ir  مشاهده دانشگاه علوم پزشکی ساوه
www.savehums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
www.shoushtar.ajums.ac.ir  مشاهده دانشگاه علوم پزشکی لارستان
www.larums.ac.ir  مشاهده دانشگاه علوم پزشکی آذربايجان شرقی
www.hrmnet.tbzmed.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی آذربايجان غربي
www.azmoon.umsu.ac.ir و www.umsu.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی اراک
www.arakmu.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی اردبيل
www.arums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
www.mui.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی البرز
www.abzums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی ايران
www.hcod.iums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی ایلام
www.azmoon.medilam.ac.ir​ مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بابل
www.mubabol.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بم
www.mubam.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
www.bpums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
www.bums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
www.employment.thums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی تهران
www.vcmdrp.tums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
www.ajums.ac.ir و www.jazb.ajums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 www.jums.ac.ir  مشاهده دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
www.jmu.ac.ir  مشاهده دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختياری
www.skums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی
www.emp.mums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
www.nkums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی دزفول
www.dums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
www.rums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی زابل
www.zbmu.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
www.zaums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی زنجان
www.zums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
www.medsab.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی سمنان
www.semums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
www.shmu.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
www.sbmu.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
www.azmoon.ssu.ac.ir و www.ssu.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی فارس
www.samaa.sums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی فسا
www.Fums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی قم
www.logistic.muq.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی کاشان
www.kaums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی کردستان
www. muk.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
www.kums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی کرمان
www.kmu.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد
www.yums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گلستان
www.azmoon.goums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گناباد
www.est.gmu.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی گیلان
www.gums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی لرستان
www.lums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی مازندران
www.mazums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
www.nums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
www.hums.ac.ir مشاهده دانشگاه علوم پزشکی همدان
www.umsha.ac.ir مشاهده مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
www.rhc.ac.ir مشاهده
   

برچسب ها : استخدام دانشگاه پزشکی اعلام نتایج

استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (اعلام نتایج)

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های خبری بصورت خودکار جمع آوری شده است در صورت هرگونه مشکل با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

کانال تلگرام سایت

خبرهای تازه